TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Trường ĐHHHVN và Bộ Tham mưu Hải quân giai đoạn 2015-2020.

15h00 ngày 5/11/2020, tại Phòng họp 3.2 đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Trường ĐHHHVN và Bộ Tham mưu Hải quân giai đoạn 2015-2020. Đại tá Trần Đức Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Hải quân cùng PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN đồng chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự với Hội nghị:

Về phía đại biểu Bộ Tham mưu có: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Đại tá Phạm Hữu Huy - Phó Bí thư Đảng ủy Chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu Hải quân cùng các đồng chí Thủ trưởng các Phòng: Tuyên huấn - Cục Chính trị Hải quân, Chính trị, Tác Chiến, Quân huấn- Nhà trường, Quân sự địa phương, Khoa học- Quân sự, Hàng hải - Bản đồ, Ban Tổng hợp kế hoạch;  và các đồng chí Trưởng các ngành thuộc Phòng chính trị Bộ Tham mưu.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có: PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí trong Hội đồng Trường, Ban Giám Hiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị, các phòng ban chức năng liên quan.

Sau khi nghe PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giới thiệu đôi nét về chức năng, nhiệm vụ và lịch sử hình thành, phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và phóng sự về Bộ Tham mưu Hải Quân, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đại tá Phạm Hữu Huy - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tham mưu báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với Bộ Tham mưu Hải quân giai đoạn 2015- 2020, phương hướng phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025.


Đại tá Phạm Hữu Huy, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tham mưu  trình bày Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Bộ Tham mưu Hải quân.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, từ đặc điểm nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động có nhiều điểm tương đồng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Quân chủng Hải quân đã có mối quan hệ gắn bó, mật thiết trên nhiều lĩnh vực công tác, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc VNXHCN cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải - Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng và Thường vụ Quân chủng Hải Quân, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Bộ Tham mưu Hải quân đã có nhiều hoạt động phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác; đặc biệt sau khi hai bên ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020, các nội dung phối hợp đã đi vào chiều sâu, rõ nét hơn, mang lại kết quả rất thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi đơn vị, một số kết quả nổi bật đó như: một số ưu điểm về công tác Đảng, Đoàn thể; Công tác huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; Công tác phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Trường ĐHHHVN trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia; Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “Cách mạng, Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trên cơ sở kết quả thực tiễn công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020; Căn cứ vào tính chất đặc thù, yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong những năm tới Trường ĐHHHVN và Bộ Tham mưu Hải quân xác định phương hướng nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn (2020 -2025) như sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, của Bộ Tham mưu Hải quân, trong đó tập trung vào quán triệt, thực hiện chiến lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, các Nghị quyết, Chỉ thị quy định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh; Nghị quyết lãnh đạo, Chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đồng chí Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân cùng ký vào Chương trình phối hợp hoạt động giữa 02 đơn vị

Báo cáo đã chỉ ra một số biện pháp thực hiện chương trình trong thời gian tới:

1. Trên cơ sở Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường ĐHHHVN và Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu Hải quân chủ động trong quá trình triển khai làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên, sinh viên của Trường ĐHHHVN hiểu hơn về mối quan hệ phối hợp hiệp đồng công tác của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ, hàng năm phối hợp trao đổi thông tin cho nhau về tình hình nhiệm vụ, truyền thống của cơ quan và Nhà trường. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân chủng và Nhà trường. Tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà gia đình chính sách các đơn vị Bộ Tham mưu Hải quân và Trường ĐHHHVN; Định kỳ, căn cứ vào tinh hình thực tế tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, sinh viên tham quan học tập tại bảo tàng Hải quân, bảo tàng, nhà truyền thống của các đơn vị.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, quan tâm nghiên cứu tìm hiểu đầy đủ về nhau trên cơ sở thực tiễn để tham mưu, đề xuất trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong thực hiện nhiệm vụ, phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự Nhà trường xây dựng kế hoạch hiệp đồng chiến đấu phù hợp tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị hiện có đủ khả năng bảo vệ được mục tiêu được giao trong mọi tình huống.

4. Thường xuyên rà soát phương án, kế hoạch, bảo đảm lực lượng, phương tiện kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu và công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

5. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, Ban Giám hiệu Trường ĐHHHVN làm tốt công tác nhân sự sỹ quan biệt phái đảm bảo đủ số lượng theo tổ chức biên chế, có phẩm chất năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cho các đơn vị có liên quan, sẵn sàng có đủ lực lượng cơ cấu thành phần trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020 giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Bộ Tham mưu Hải quân đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Chương trình phối hợp hoạt động là chủ trương đúng đắn, của Đảng, Nhà nước các giải pháp có tính khoa học, có ý nghĩa phát triển giữa Trường ĐHHHVN và Bộ Tham mưu Hải quân. Vì vậy, các cơ quan đơn vị có liên quan của hai bên tích cực, chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng hiệu quả, thiết thực nội dung Chương trình phối hợp được ký kết, góp phần xây dựng Trường ĐHHHVN ngày càng phát triển, trở thành Trường đại học trọng điểm quốc gia, có thương hiệu trong khu vực và thế giới; xây dựng Bộ Tham mưu Hải quân thực sự vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.


Bộ tham mưu Hải quân tặng quà cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam


Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tặng bức ảnh khu Hiệu bộ cho Bộ tham mưu Hải Quân


Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tặng quà cho Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sảnh Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.