TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020-2021.

Vào lúc 08h00 ngày 27/10/2020, tại Hội trường A8, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020-2021.

Về phía đại biểu khách mời tới dự có đồng chí Đỗ Nga Việt- Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Hoàng Đình Long – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; các đồng chí đại biểu lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo các Ban của Công đoàn Giao thông vận tải VN, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Hội đồng Trường, BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường và 283 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 cán bộ, viên chức và người lao động thuộc 49 đơn vị của Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện năm học 2019-2020, phương hướng năm học 2020-2021.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm học 2019 - 2020 là năm học thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là năm Nhà trường tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVII; năm thứ 7 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Viên chức có hiệu lực thi hành đã có tác động lớn đến đội ngũ CB, VC, NLĐ, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học; tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Năm học 2019-2020 cũng là năm học gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động; nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Toàn Đảng, toàn dân đang quan tâm nhiều đến nhu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, triệt để nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thế giới trong đó có nước ta đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch Covid - 19 bùng phát và lan rộng.

Trong bối cảnh đó, toàn thể CB, VC, NLĐ Trường đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2019-2020. Với phương thức đào tạo mới, đã tạo cho sinh viên chủ động hơn trong học tập, đề cao tính tự giác, tự học của sinh viên; khi tốt nghiệp ra Trường, sinh viên sẽ hòa nhập dễ dàng với môi trường lao động toàn cầu. Nhà trường luôn coi sinh viên, học viên là trung tâm của quá trình đào tạo, chính vì vậy chất lượng đào tạo phải được đặt lên hàng đầu.

Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Công Vịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020 toàn Trường tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo và thực hiện Đề án xây dựng trường đại học trọng điểm quốc gia, xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhìn lại một năm qua, có thể đánh giá Nhà trường đã tổ chức phát động được nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được nhiều thành tích trên khắp các lĩnh vực công tác. Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên toàn Trường phấn đấu nỗ lực để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVII đề ra, năm học thứ 2 Trường thực hiện tự chủ tài chính. Bên cạnh việc phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2020- 2021 đề ra, các phong trào thi đua Nhà trường cần hướng tới đáp ứng tốt một số yêu cầu, nội dung phong trào thi đua và các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua.

PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2020-2021.

Thay mặt cho Ban Thanh tra Nhân dân của Trường, TS. Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng Thanh tra&Đảm bảo chất lượng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020, phương hướng năm học 2020-2021.

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng thời đề xuất những giải pháp cùng với Nhà trường tháo gỡ khó khăn, tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc. Thay mặt chủ tọa Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương đã giải đáp 52 ý kiến được tập hợp từ Hội nghị CB, VC, NLĐ cấp cơ sở; trực tiếp đối thoại và trả lời các ý kiến trực tiếp tại Hội trường của các đại biểu tham dự Hội nghị.

PGS.TS Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng Khoa Điện-Điện tử trình bày ý kiến trực tiếp tới lãnh đạo Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phần hỏi đáp trực tiếp các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu của đại biểu cấp trên, đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam biểu dương những thành quả Nhà trường đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đồng thời đánh giá cao không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, thẳng thắn xây dựng của Hội nghị CB, VC, NLĐ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí đề nghị trong năm học 2020-2021, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn Nhà trường cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể hóa Nghị quyết vào từng lĩnh vực công tác cụ thể, thực hiện quan điểm đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, theo hướng đào tạo đạt chuẩn. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá theo hướng hiện đại, phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác hội nhập, hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu xây dựng trường đại học trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Đỗ Nga Việt- Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

ThS. Lê Hoàng Dương – Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TNCS HCM thay mặt Đoàn thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết năm học 2020 – 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và những chỉ tiêu chính trong năm học. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và nghiêm túc, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cùng sinh viên Nhà trường ra sức thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết năm học 2020 – 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và những chỉ tiêu chính trong năm học.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021 của Trường ĐHHHVN:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết các hội nghị BCH TW Khoá XII; Tiếp tục thực hiện Quy định 08-QĐ/TW của BCH TW về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV; Triển khai các kế hoạch cụ thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 01/11/2012 Hội nghị Trung ương 6 Khoá XI về “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tiếp tục triển khai Dự án "Đầu tư nâng cấp toàn diện Trường Đại học Hàng hải VN" theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐ, ngày 06/12/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải về định hướng, giải pháp phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia để Trường sớm đạt chuẩn khu vực và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế biển; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất Trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

3. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”. Mỗi CB, GV, SV trong Trường đều nêu cao trách nhiệm làm tốt công việc của mình và tạo cơ hội phát triển cho người khác, chung sức tạo nên thương hiệu, uy tín của Trường.

4. Tiếp tục thực hiện Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Viên chức, cụ thể: Triển khai Quy chế tổ chức, hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo phù hợp với các quy định của Luật; Hướng dẫn các đơn vị khoa, viện của Trường xây dựng đề án tự chủ để đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học của Trường và của ngành.

5 . Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, công tác SV; đặc biệt đổi mới triệt để nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá theo tiếp cận CDIO đã được ban hành. Tăng cường kết nối doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong dạy và học; Thu hút SV quốc tế, tăng cường trao đổi GV, SV cũng như phối hợp nghiên cứu với một số trường, viện và cơ sở nghiên cứu nước ngoài. Phát triển bền vững các mối quan hệ quốc tế, hợp tác có mục tiêu với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và công ty; tận dụng mọi sự giúp đỡ và hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước để phát triển Trường.

6. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động KHCN tại các khoa, viện, trung tâm nói riêng và trong toàn Trường nói chung.Tập trung nguồn lực tạo sự chuyển biến đột phá về việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới, khẳng định vị thế khoa học của đội ngũ trí thức Trường trong thời kỳ hội nhập. Thay đổi phương thức thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những nhà khoa học chuyên nghiệp, nghiên cứu tạo môi trường cho các sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn.

7. Tiếp tục hoàn thiện các vấn đề hậu kiểm định, khắc phục các tiêu chí chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục của Trường. Triển khai đánh giá ngoài kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, 04 chương trình khác theo tiêu chuẩn AUN. Vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 của Trường.

8. Tập trung đổi mới căn bản và toàn diện công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính. Tiếp tục thực hiện đề án đào tạo 300 GV ở nước ngoài. Có chính sách “thu hút và trọng dụng nhân tài” nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có đủ phẩm chất chính trị và đạo đức, có trí tuệ, năng lực sáng tạo, nhân cách, trung thực, trách nhiệm, đạt chuẩn về trình độ.

9. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của các khoa, viện, phòng, ban. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra để quản lí chặt chẽ thu chi của Trường; rà soát hoàn thiện các quy định về công tác lao động sản xuất nhằm tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB, VC, NLĐ và SV.

10. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng phục vụ, coi đó là định hướng, là điều kiện quan trọng để tiến tới đảm bảo mục tiêu tự chủ đại học. Các đơn vị trong Trường căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, cần xác định rõ đối tượng phục vụ, loại hình dịch vụ cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ./.