TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Đoàn TNCS HCM được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 31.8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành uỷ Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII). Tham dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn Thành phố. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là một văn kiện lịch sử, một tài sản vô giá, quốc bảo của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, với trí tuệ siêu việt, vượt thời gian, được nhân loại tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những kết quả quan trọng từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của Thành Phố trong toàn bộ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thành Phố nửa thế kỷ qua. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự chuyển biến về phong cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên, là sự đoàn kết nhất trí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trong toàn đảng bộ và nhân dân thành phố đã được phát huy. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở.

Nhân dịp này, 38 tập thể, 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Với những thành tích xuất sắc trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam hết sức vinh dự là một trong 38 tập thể được biểu dương tại Hội nghị.