TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong 02 ngày, 3-4/8/2020, Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Ngày 04/08/2020, phiên chính thức của Đại hội Đại biểu lần thứ XXVII của Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn ra với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ, Ban, Ngành, Doanh nghiệp và đại diện các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có đồng chí PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các Thầy nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng 250 đại biểu - là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 900 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường đã về dự Đại hội đông đủ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVII nhằm tổng kết đánh giá kết quả, những đổi mới, sáng tạo nổi bật cũng như những hạn chế và nguyên nhân của nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đây đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đọc diễn văn khai mạc

Nhiệm kỳ 2015-2020: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức

Bám sát sự lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Hải Phòng, với sự đoàn kết và thống nhất cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với các chương trình hành động đã được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, sự cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các trường đại học sẽ tiếp tục được diễn ra gay gắt trong khi yêu cầu của người học ngày càng cao và nhu cầu học đại học có xu hướng giảm do chính sách phân luồng học sinh phổ thông. Tự chủ đại học đặt ra nhiều vấn đề cấp bách đối với Nhà trường, nhất là yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý.

Tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Đảng ủy Trường, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, góp phần đáp ứng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hải Phòng và đất nước.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước và phục vụ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ; tăng cường hội nhập giáo dục toàn cầu, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường.

4. Đổi mới mạnh mẽ công tác sinh viên với phương châm lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên.

5. Đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý, từng bước thực hiện tự chủ

6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của Đảng bộ Trường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại các phiên của Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đại biểu cần tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với đường lối và lý tưởng của Đảng, gương mẫu về đạo đức, có lối sống lành mạnh, sâu sát cơ sở, có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Đại hội XXVII đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí.

23 đồng chí Ban chấp hành Đảng Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Tặng hoa các đồng chí UV BCH Đảng bộ Trường khóa XXVI không tiếp tục tái cử.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự vị trí Bí thư Đảng ủy Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bầu Bí thư, 02 Phó Bí thư, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XXVII.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Nguyễn Khắc Khiêm

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Xuân Dương

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy

4

Nguyễn Huy Hào

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

6

Đỗ Quang Khải

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Nguyễn Khắc Khiêm

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Xuân Dương

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy

4

Nguyễn Huy Hào

Ủy viên Ban Thường vụ 

5

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ 

6

Đỗ Quang Khải

Ủy viên Ban Thường vụ 

7

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ 

8

Trần Anh Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành

9

Nguyễn Kim Phương

Uỷ viên  Ban chấp hành

10

Nguyễn Vương Thịnh

Uỷ viên  Ban chấp hành

11

Nguyễn Mạnh Cường

Uỷ viên  Ban chấp hành

12

Lê Hoàng Dương

Uỷ viên  Ban chấp hành

13

Trương Công Mỹ

Uỷ viên  Ban chấp hành

14

Phạm Văn Thuần

Uỷ viên  Ban chấp hành

15

Nguyễn Công Vịnh

Uỷ viên  Ban chấp hành

16

Lê Văn Điểm

Uỷ viên  Ban chấp hành

17

Nguyễn Hữu Tuân

Uỷ viên  Ban chấp hành

18

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Uỷ viên  Ban chấp hành

19

Nguyễn Thanh Sơn

Uỷ viên  Ban chấp hành

20

Phạm Văn Trung

Uỷ viên  Ban chấp hành

21

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Uỷ viên  Ban chấp hành

22

Phạm Kỳ Quang

Uỷ viên  Ban chấp hành

23

Quách Thị Hà

Uỷ viên  Ban chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHÓA XXVII

1

Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế

2

Nguyễn Thanh Sơn

UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

3

Nguyễn Cảnh Toàn

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Phòng Đào tạo

4

Phạm Đức Toàn

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

5

Nguyễn Thành Lê

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn luật Hàng hải.

Tại phiên chính thức thứ hai (chiều 4/8/2020), Đại hội đã bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.
Đại biểu chính thức:
1. PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy
2. PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy
Đại biểu dự khuyết:
3. ThS. Lê Hoàng Dương – UV BCH, Bí thư Đoàn Thanh niên

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp quần chúng để tạo ra sức mạnh lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và của cấp trên đề ra, nhằm đưa Nhà trường từng bước vượt qua khó khăn, thành công trong sự nghiệp đổi mới và tự chủ, tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu đào tạo trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của Đại hội Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.