TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chuyến tham dự Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 20 (AGA20) của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) tại Tokyo, Nhật Bản của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, nhằm không ngừng nâng cao uy tín, vị thế trên trường quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn tích cực và chủ động tham gia nhiều hiệp hội, diễn đàn, hội thảo quốc tế, như: Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (AMETIAP) nay là Hiệp hội Đào tạo và Huấn luyện Hàng hải toàn cầu (GlobalMET); Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Thủy sản Châu Á (AMFUF);… Với những đóng góp tích cực và uy tín cho sự phát triển của Hiệp hội IAMU, Trường đã được bầu làm thành viên của các Ủy ban Chính sách, Đào tạo thuộc Hội đồng Điều hành Quốc tế và làm Trưởng đại diện cho các trường thuộc Vùng 1, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 2012 đến 2015. Đặc biệt, tháng 10/2016, Nhà trường đã được IAMU lựa chọn đăng cai tổ chức Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 17 (AGA17) và Hội nghị Hội đồng điều hành Quốc tế (IEB).


Phiên họp tổng thể của IAMU

Nhận lời mời của Đô đốc Thomas A. Cropper - Chủ tịch IAMU và TS. Neil Bose - Trưởng Ban điều hành AGA 20, từ ngày 29/10 đến ngày 3/11/2019, PGS. TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã có chuyến công tác tại Tokyo, Nhật Bản để tham dự Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 20 (AGA20) với chủ đề “Xây dựng lộ trình tương lai của các trường đại học hàng hải: Các tác động của môi trường, công nghệ, kinh tế, xã hội và chính sách”.

Trong suốt 03 ngày làm việc từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã tham dự tất cả các phiên họp như: Phiên trao đổi giữa các các cán bộ, nhà nghiên cứu với chủ đề “Tương lai nào cho thuyền viên với sự xuất hiện của tàu tự hành”; Phiên báo cáo của các nhóm nghiên cứu (Working groups) của IAMU; Phiên báo cáo Dự án nghiên cứu khoa học tổng hợp (Research project) và Dự án nghiên cứu phát triển (Development project); Phiên họp tổng thể giữa các cán bộ, nhà nghiên cứu để đánh giá, cũng như phê duyệt các chính sách, chương trình và ngân sách của IAMU được đề xuất bởi Hội đồng Điều hành Quốc tế (IEB); Hội thảo khoa học kỹ thuật của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMUC).


Phiên họp của Hiệu trưởng các trường thành viên 

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng đã diễn ra phiên họp của Hiệu trưởng các trường thành viên của IAMU (Presidents’ Forum), đây là nơi lãnh đạo các trường thành viên trao đổi chi tiết về xu hướng phát triển đào tạo và huấn luyện hàng hải toàn cầu trong thời gian tới, cũng như định hướng phát triển của IAMU, sự hợp tác giữa các thành viên trong IAMU nhằm đáp ứng sự phát triển hàng hải toàn cầu. Với kinh nghiệm trong đào tạo - huấn luyện hàng hải của Nhà trường tại Việt Nam và các quan hệ, hợp tác quốc tế đã và đang được triển khai, Hiệu trưởng Nhà trường đã có những đóng góp tích cực sự thành công Phiên họp của Hiệu trưởng nói riêng và Hội nghị AGA 20 nói chung.

Tại Hội nghị này, PGS.TS Phạm Xuân Dương cũng đã được nhận bằng khen cho những đóng góp hiệu quả đối với Hiệp hội trong những năm qua.

Bên lề Hội nghị, Hiệu trưởng cũng có nhiều cuộc tiếp xúc như: với Ngài Yohei Sasakawa - Chủ tịch Quỹ Nippon Foundation (NF), lãnh đạo các tập đoàn lớn như NS United Kaiun Kaisha, NYK và lãnh đạo các Trường thành viên của IAMU.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 20 (AGA 20) của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các thành viên trong IAMU, đồng thời cập nhật những vấn đề mới, hướng phát triển mới trong lĩnh vực Hàng hải trên thế giới trong thời gian tới. Uy tín và vị thế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao với bạn bè thế giới.


Chụp ảnh lưu niệm các đại biểu tham dự IAMU AGA 20