TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.