You are here

Trung tâm Đào tạo logistics Tiểu Vùng Mê-Kông – Nhật Bản tại Việt Nam thông báo tuyển sinh khóa học “Quản trị dịch vụ logistics” và Khóa học Kế toán thực tế.