TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO "Sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến doanh nghiệp và cách vượt qua khủng hoảng thông qua quản trị"