TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Thông báo về việc tiếp tục phục vụ CB, NG, NLĐ ăn sáng và ăn trưa năm học 2019-2020.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.