TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng khóa Cao học, Nghiên cứu sinh và trao bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ năm 2011