TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín"