TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm cho Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.