TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ VI - Hải Phòng 2020