You are here

Giao lưu trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Thư viện Trường Đại học Hải Phòng.

Chiều ngày 16 tháng 02 năm 2014 Thư viện Trường Đại học Hàng hải đã có buổi đón tiếp và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với đoàn cán bộ Thư viện Trường Đại học Hải Phòng. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin - thư viện trong Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc.

Đại diện đoàn cán bộ Thư viện Trường Đại học Hải Phòng, Th.S Vũ Thị Kim Dung – Giám đốc Thư viện và đại diện Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng có nhiều trao đổi chia sẻ trong công tác thư viện, cam kết chia sẻ thông tin cùng hợp tác phát triển thư viện của hai trường.
Đoàn cán bộ Thư viện Trường Đại học Hải phòng cũng trực tiếp đi tham quan học hỏi mô hình hoạt động của phòng đọc mở, các cơ sở dữ liệu điện tử, các phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.