You are here

Quy định về thời gian và hiệu lệnh kỳ thi tốt nghiệp khóa 52 (hệ Đại học chính quy)