TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A9, Khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.
Điện thoại: 
0225.3735 617 - Fax: 0225.3625 710