TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Nhà xuất bản Hàng hải

Liên hệ
Địa chỉ: 
Tầng 1- Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
02253.728641

I.Chức năng
Nhà Xuất bản Hàng hải là đơn vị xuất bản hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có chức năng xuất bản các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý về lĩnh vực Hàng hải; tuyên truyền về quyền và chủ quyền của quốc gia đối với biển, đảo.
Nhà xuất bản Hàng hải là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có con dấu và được mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của pháp luật.
II.Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhà xuất bản có 3 nhiệm vụ chính, hoạt động trên 3 lĩnh vực: Xuất bản, in xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm.
1.Xuất bản
Các tài liệu, giáo trình, bải giảng, tạp chí, kỷ yếu, sách tham khảo, sách biên dịch phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hàng hải, Kinh tế biển và các ngành khoa học kỹ thuật khác dạng ấn phẩm trên giấy hoặc ấn phẩm điện tử;
Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về Hàng hải và biển đảo;
Sách, tài liệu tuyên truyền về biển đảo;
Công trình nghiên cứu về lĩnh vực Hàng hải và Kinh tế biển.
2.In xuất bản phẩm
In theo giấy phép xuất bản;
In các văn bản khoa học, kỷ yếu, văn bản quản lý Nhà trường;
In tờ rơi, quảng cáo, nhãn mác bao bì sản phẩm thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật.
Hợp đồng in liên kết với các đơn vị trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
In các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.
3.Phát hành xuất bản
Tổ chức phát hành xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường, viện nghiên cứu trong khối ngành Hàng hải và Kinh tế biển; tài liệu phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền về quyền và chủ quyền của quốc gia đối với biển, đảo.
III/ Ban lãnh đạo
- ThS. Lê Kim Hoàn- Giám đốc & Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hàng hải (Email: hoanlk@vimaru.vn)
- ThS. Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hàng hải
IV/Cơ sở vật chất 
- 02 máy in ốp sét của Nhật, trong đó 01 máy in màu;
- 03 máy in siêu tốc kỹ thuật số;
- 07 máy photocopy Kỹ thuật số Công nghiệp;
- 01 máy in màu laser, 02 máy in phun màu;
- 02 máy vào bìa keo nhiệt;
- 02 máy xén giấy.