TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A9 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3829.493 hoặc 0225.3501.346

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là tổ chức Đoàn tương đương cấp quận/huyện trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng. Ra đời và phát triển lớn mạnh gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.
Trong những năm vừa qua, Đoàn trường luôn giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hải Phòng trao tặng và luôn là đơn vị dẫn đầu khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Ghi nhận những thành tích đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển Nhà trường, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đoàn trường nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Ba (2001), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011), Huân chương Lao động Hạng Nhì (2014).
Hiện nay, Đoàn trường quy tụ gần 13.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt trong 256 liên chi đoàn, chi đoàn.
Cơ cấu tổ chức:
- Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 07 đồng chí.
- Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 21 đồng chí.
- Đoàn trường hiện có 15 tổ chức Đoàn trực thuộc:
+ 13 Liên chi đoàn các Khoa/Viện:
1. Liên chi đoàn Khoa Hàng hải  
2. Liên chi đoàn Khoa Máy tàu biển  
3. Liên chi đoàn Khoa Điện - Điện tử  
4. Liên chi đoàn Khoa Đóng tàu  
5. Liên chi đoàn Viện Cơ khí  
6. Liên chi đoàn Khoa Công trình  
7. Liên chi đoàn Viện Môi trường  
8. Liên chi đoàn Khoa Kinh tế    
9. Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin  
10. Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ  
11. Liên chi đoàn Viện Đào tạo quốc tế  
12. Liên chi đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao
13. Liên chi đoàn Khoa Quản trị Tài chính
+ 02 Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường:
1. Đoàn trường Cao đẳng Nghề VMU
2. Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy
+ 01 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường: Chi đoàn khối phòng ban
Thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 62 năm qua:
Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Ba;
Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
Năm 2014: Huân chương Lao động hạng Nhì;
Năm 2015: Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng.