TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phát triển nhân lực KH&CN biển theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 23/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết Số 30-NQ/TW về Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực biển; xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”.

Đây thực sự là tin vui lớn đối với thầy và trò Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong những ngày sắp bước sang thềm năm mới 2023, qua đó khẳng định vị thế của Nhà trường trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo các cán bộ khoa học - kỹ thuật các cấp phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế biển của đất nước. Trải qua hơn 66 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Nhà trường đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của ngành Giao thông Vận tải, nền kinh tế quốc dân và quốc phòng - an ninh. Nhà trường hiện đang đào tạo 47 chương trình hệ đại học, 13 chương trình cao học, 08 chương trình nghiên cứu sinh liên quan trực tiếp đến kinh tế biển với hơn 15.000 sinh viên; 890 cán bộ, giảng viên, trong đó có 49 GS, PGS; 200 TS, TSKH; 532 ThS, cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và nhiều sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề.

Năm 2018, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Là đơn vị trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đánh giá, một trong những động lực then chốt thúc đẩy, duy trì sự phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố Hải Phòng là đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong đó nguồn nhân lực khoa học là yếu tố đóng vai trò cốt lõi. Hiệu trưởng Nhà trường cũng chia sẻ một số nội dung để thành phố Hải Phòng phát triển khoa học công nghệ biển nói chung và nhân lực khoa học công nghệ biển nói riêng.

Về định hướng hướng của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong phát triển nhân lực khoa học và công nghệ biển, PGS.TS. Phạm Xuân Dương cho biết: Nhà trường luôn tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp đóng vai trò đòn bẩy kích thích sáng tạo và chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sản phẩm đào tạo từ Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và TS. Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN đồng chủ trì hội thảo khoa học “Phát triển nhân lực KH&CN biển theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị”

Tại hội thảo với các doanh nghiệp Đài Loan, Hiệu trưởng đã khẳng định: “Người dân Hải Phòng ham học, thông minh và luôn gắn bó với sự nghiệp phát triển của thành phố Hải Phòng. Khi các doanh nghiệp Đài Loan đến đầu tư, các Trường Đại học sẽ sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao”. Hiện tại, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có nhiều chương trình kết nối với các doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhà trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tham mưu với thành phố xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát huy sức mạnh và năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất của Nhà trường ngang tầm trường trọng điểm quốc gia, có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

PGS.TS Phạm Xuân Dương cũng mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần có chính sách vừa mang tính khuyến khích, vừa mang tính ràng buộc đối với các đơn vị sản xuất để có trách nhiệm liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường đại học, để các trường có nguồn kinh phí đầu tư. Đây chính là tiền đề để xây dựng và phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là Trường trọng điểm quốc gia, theo tinh thần của Nghị quyết Số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.