TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam niên khóa 2015

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhận được thông báo của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam về Chương trình học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ niên khóa 2015 cho các ngành Khoa học cơ bản, Kỹ sư, Kinh tế quản lý và Luật. Chi tiết xem tại Website: http://www.ambafrance-vn.org/

Pages