TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chương trình học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2017

Theo công văn số 83/TB-ĐHHHVN-QHQT ngày 28 tháng 1 năm 2016 thông báo V/v Chương trình học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2017 

Đây là chương trình học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ, có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt trên thành tích học tập của các ứng viên, không giới hạn độ tuổi và sẽ được các cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng tại Australia

Chi tiết xem tại Website: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Hồ sơ đăng ký nộp trước ngày 31/03/2016

Pages