TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham dự Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2023

Sáng 12/10, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Phiên toàn thể Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 (Hội nghị lần thứ 8) dưới sự chủ trì của TS. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia.

Hội nghị An toàn giao thông (ATGT) Việt Nam được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hai năm một lần . Tiếp nối thành công các năm trước, Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2023 đã thu hút được gần 160 chuyên gia, nhà khoa học tham gia với 76 bài báo khoa học về ATGT trong tất cả 5 lĩnh vực đường bộ, sắt, thủy nội địa, hàng hải và hàng không. 

Các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2023 đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong 2 ngày (28 - 29/9) trên toàn quốc với 57 chủ đề: công tác quản lý an toàn giao thông, hạ tầng và tổ chức giao thông, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông, ứng phó sau tai nạn giao thông, an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và kinh nghiệm quốc tế về an toàn giao thông. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham gia và điều hành Tiểu ban An toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Tại phiên toàn thể của Hội nghị, 7 bài báo tiêu biểu được các Tiểu ban lựa chọn đã trình bày nội dung nghiên cứu liên quan đến giải pháp an toàn giao thông, bao gồm: các giải pháp về quản lý, chính sách đến  ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo đảm an toàn giao thông,… Tham gia báo cáo tại phiên tổng thể, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã chia sẻ nội dung khoa học “Nghiên cứu về sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ khi chuyển giao hoa tiêu trên biển". Nhóm tác giả đã áp dụng phương pháp đánh giá an toàn chính thức, khảo sát ý kiến chuyên gia để định lượng, xếp hạng các nguy cơ cho hoa tiêu với việc sử dụng thang hoa tiêu, trước và sau khi áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong công tác này. Tác giả cũng đề xuất kiến nghị tới các cơ quan chức năng trong thời gian tới, cần xây dựng các quy trình phù hợp và danh sách kiểm tra cho các bên liên quan tham gia vào các hoạt động chuyển tàu của hoa tiêu trên biển, cũng như kết hợp với đào tạo năng lực cho hoa tiêu về nghiệp vụ cũng như kỹ năng nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro, sẽ cải thiện đáng kể mức độ an toàn tổng thể trong vận tải hàng hải.

Nội dung báo cáo đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao về tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng trong điều kiện hàng hải ở Việt Nam.

Một số hình ảnh của Nhà trường tại phiên tổng thể của Hội nghị.

Đoàn đại biểu của Trường tham dự tại Hội nghị

Trường ĐHHHVN trình bày báo cáo tại Hội nghị