TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Trường (01/4/1956 - 01/4/2023)