TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thăm, chúc mừng các Công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Sáng 13/10, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng đại diện Công đoàn Trường, Đoàn Thanh Niên đã đến thăm và chúc mừng các công ty có người đại diện phần vốn nhà nước tại Trường, cụ thể Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất khẩu lao động (Công ty ISALCO), Công ty TNHH Huấn luyện, cung ứng lao động và Dịch vụ Hàng hải VINIC (Công ty VINIC), Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Hàng hải (Công ty IMET), Công ty TNHH Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế Tàu Thủy (Công ty VMSK).

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo và người lao động tại các công ty; ghi nhận những đóng góp to lớn và toàn diện của công ty, đặc biệt đã vượt qua những khó khăn trong đợt dịch Covid-19 trong hai năm qua. PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm đề nghị lãnh đạo các công ty tăng cường công tác lãnh đạo, bảo đảm nguồn cung ứng phục vụ thị trường thuyền viên trong nước và quốc tế, nhu cầu đào tạo học tập của thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các công ty có người đại diện phần vốn nhà nước tại Trường.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Công ty VINIC

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Công ty ISALCO

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Công ty IMET

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo Công ty VMSK