TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Sáng 26/9, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì đã về làm việc tại Trường ĐHHHVN để khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Nhà trường triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW)”.

Cùng tham gia  Đoàn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo: Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh, Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, cùng các phóng viên báo chí truyền hình.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và Đoàn công tác đã lắng nghe PGS.TS.Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.


PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Báo cáo đã chỉ ra bối cảnh quốc tế, trong nước và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng nhấn mạnh: Ngày 23/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến 2030, tầm nhìn 2045”, trong đó nhấn mạnh “Xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia, nghiên cứu, đào tạo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học định hướng ứng dụng trọng điểm quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế biển của khu vực ASEAN (vào năm 2025) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (vào năm 2030). Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phải có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, đi đầu trong nghiên cứu thực nghiệm các công nghệ mới liên quan đến biển và kinh tế biển phục vụ nhu cầu dân dụng và quân sự, là điểm đến tin cậy của người học trong và ngoài nước, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã nghe báo cáo tham mưu của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm trao đổi, thảo luận nội dung báo cáo về kết quả đạt được; những khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đánh giá cao tập thể Ban lãnh đạo Nhà trường trong suốt những năm vừa qua đã quyết liệt triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Thứ trưởng nhấn mạnh: Nhà trường cần tiếp tục đổi mới mãnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đổi mới toàn diện cả tư duy và phương pháp quản lý & làm việc, gắn kết hiệu quả hơn nữa với doanh nghiệp, chủ động tranh thủ và thu hút nguồn đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Nhà trường cần làm rõ hơn nữa những vướng mắc trong triển khai, trong các chính sách của Nghị quyết, đầu tư tài chính, quy trình thủ tục, cơ chế tài chính, quy định của Nhà nước hay quy định của pháp luật. Những vướng mắc về cơ chế chính sách, hành lang pháp lý và hợp tác quốc tế cần đưa ra những đề xuất kiến nghị cụ thể.

Đồng thời, Nhà trường cũng cần nghiên cứu các giải pháp cân đối và nâng cao chất lượng tuyển sinh, đặc biệt đối với các ngành đào tạo cung cấp nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước cũng như ngành Giao thông vận tải;

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS.Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng phát biểu cảm ơn đồng thời bày tỏ sự quyết tâm của Nhà trường trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để vững vàng trên con đường tự chủ đại học hiện nay./.