TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 10 năm 2020 02/03/2020 08/03/2020 File Tải (113.2 KB)
Lịch công tác tuần 09 năm 2020 24/02/2020 01/03/2020 File Tải (44.67 KB)
Lịch công tác tuần 08 năm 2020 17/02/2020 23/02/2020 File Tải (124.94 KB)
Lịch công tác tuần 07 năm 2020 10/02/2020 16/02/2020 File Tải (155.99 KB)
Lịch công tác tuần 06 năm 2020 03/02/2020 09/02/2020 File Tải (143.07 KB)
Lịch công tác tuần 04+05 năm 2020 20/01/2020 02/02/2020 File Tải (105.44 KB)
Lịch công tác tuần 03 năm 2020 13/01/2020 19/01/2020 File Tải (39.83 KB)
Lịch công tác tuần 02 năm 2020 06/01/2020 12/01/2020 File Tải (131.12 KB)
Lịch công tác tuần 01 năm 2020 30/12/2019 05/01/2020 File Tải (131 KB)
Lịch công tác tuần 52 năm 2019 23/12/2019 29/12/2019 File Tải (154.5 KB)

Pages