TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 12 năm 2023 20/03/2023 26/03/2023
Lịch công tác tuần 11 năm 2023 13/03/2023 19/03/2023
Lịch công tác tuần 10 năm 2023 06/03/2023 12/03/2023
Lịch công tác tuần 09 năm 2023 27/02/2023 05/03/2023
Lịch công tác tuần 08 năm 2023 20/02/2023 26/02/2023
Lịch công tác tuần 07 năm 2023 13/02/2023 19/02/2023
Lịch công tác tuần 06 năm 2023 06/02/2023 12/02/2023
Lịch công tác tuần 05 năm 2023 30/01/2023 05/02/2023
Lịch công tác tuần 03 + 04 năm 2023 16/01/2023 29/01/2023 PDF icon Tải (215.99 KB)
Lịch công tác tuần 02 năm 2023 09/01/2023 15/01/2023

Pages