TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Mẫu văn bằng Cao đẳng và Trung cấp của Trường Đại học Hàng hải Việt nam

Thực hiện các quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học; Các quy định liên quan của Bộ LĐTBXH, Bộ GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt nam công bố sử dụng mẫu phôi bằng Cao đẳng và Trung cấp  như sau:

Ảnh mặt trước:

 

Ảnh mặt sau: