TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trạm Y tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 106- Nhà A1- Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng
Điện thoại: 
Điện thoại: 0944 441 883/ 0225 3728 776.

I. Chức năng
Trạm Y tế có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, tuyên truyền giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên Nhà trường.
II. Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm Y tế theo từng năm.
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường cụ thể:
a) Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi nhập và ra trường, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên hàng năm.
b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khoẻ c) Sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
3. Tuyên truyền, giáo dục các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, phối hợp tuyên truyền vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (bắt buộc).
4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.
5. Phối hợp với các cơ sở y tế tại Hải Phòng, y tế ngành giao thông vận tải trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.
8. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Bác sĩ Trưởng trạm: Phan Viết Đức
Email: ducytedh@gmail.com