TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo KHẨN về việc tiếp tục dời lịch học tập của sinh viên, học viên đến hết tháng 02/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19