Hướng dẫn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
1.1. Đối tượng được vay vốn: 
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp và các cơ sở nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt
Nam, gồm:
a. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không
có khả năng lao động.
b. Sinh viên là thành viên của gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình
quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật (hiện nay quy định về chuẩn
hộ nghèo giai đoạn 2006-2010 được thực hiện tại Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của
Thủ tướng Chính phủ).
- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn, dich bệnh
trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
- Sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trên và không bị xử lý hành chính trở lên về
các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
1.2. Phương thức cho vay
Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông
qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân
hàng Chính sách Xã hội.
1.3. Hướng dẫn làm hồ sơ
Đối với sinh viên năm thứ Nhất: từ 01/10 đến hết ngày 31/10. Đối với sinh viên năm thứ
Hai trở đi: từ 01/09 đến hết ngày 30/09. Quy trình:
Bước 1: Sinh viên lấy mẫu “Giấy xác nhận” vay vốn tại Website của Trường hoặc mua tại
Phòng Hành chính tổng hợp (Phòng 115B - Nhà A1- Khu Hiệu bộ).
Bước 2: Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên có nhu cầu vay vốn, tập hợp “Giấy xác
nhận” và liên hệ với quản sinh Khoa để xin xác nhận.
Bước 3: Lớp trưởng nộp “Giấy xác nhận” kèm theo danh sách, tại phòng 114A - Nhà A1
khu Hiệu bộ và nhận lại sau 03 ngày (gặp C/V Vũ Thị Thanh).
Bước 4: Gia đình sinh viên dùng “Giấy xác nhận” làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng

Chính sách xã hội địa phương.