Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu khai mạc tập huấn phần mềm Tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 khu vực phía Bắc.Hội nghị thường niên lần thứ 17 Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) và Hội nghị Quốc tế khoa học Công nghệ Hàng Hội thảo Quốc tế về Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộngHội nghị biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi và phát động tháng công nhân năm 2017

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu khai mạc tập huấn phần mềm Tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 khu vực phía Bắc.

Hội nghị thường niên lần thứ 17 Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) và Hội nghị quốc tế khoa học Công nghệ Hàng hải

Hội thảo Quốc tế về Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng

Hội nghị biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi và phát động tháng công nhân năm 2017