You are here

Trạm Y tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 106- Nhà A1- Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng
Điện thoại: 
Điện thoại: 0944 441 883/ 0225 3728 776.