You are here

Trung tâm thuyền viên VICMAC

Liên hệ
Điện thoại: 
Tel: +84.31.3729 589 Fax: +84.31.3735 465

Số lượng thuyền viên: 650
Các đối tác chính: Nissho Shipping Co., Ltd (Nhật Bản), Wisdom Marine Line (Đài Loan), Panstar Shipping Co., Ltd và Samho Shipping Agent (Hàn Quốc).