TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khoa Lý luận chính trị

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 408– Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0225.3735.720

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là Khoa Mác-Lênin có quá trình hình thành và phát triển từ ngày thành lập trường Sơ cấp lái tàu năm 1956. Ngày 01 tháng 8 năm 2008, theo quyết định 1397/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, Khoa Mác-Lênin chính thức đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị.
Cơ cấu tổ chức:
Hiện tại, đội ngũ cán bộ của Khoa gồm 27 cán bộ, giảng viên trong đó Thạc sĩ: 20. TS: 03

STT  Bộ mônTrưởng bộ môn
  1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninThS. Bùi Quốc Hưng
  2  Tư tưởng Hồ Chí MinhThS. Phan Duy Hòa
  3  Đường lối Cách mạng của Đảng CSVNThS. Phạm Thị Xuân

Đào tạo:
Từ năm 1976, Bộ môn Mác-Lênin chuyển thành Khoa Mác-Lênin với 04 bộ môn trực thuộc là Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến năm học 2003 – 2004, Khoa Mác-Lênin đảm nhận giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và năm 2006, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chính thức được thành lập.
Từ năm học 2008 – 2009, Khoa đảm nhận giảng dạy 03 học phần: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hiện nay, Khoa giảng dạy thêm các học phần: Logic học, Xã hội học, Tâm lý học đại cương, Cơ sở văn hoá Việt Nam và Đại cương văn hoá Việt Nam.
Nghiên cứu khoa học:
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện. Cho đến nay Khoa đã thực hiện hàng trăm đề tài NCKH cấp Trường, cấp Khoa. Các giảng viên trong Khoa tích cực viết bài tham gia vào các hội thảo khoa học các cấp và viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
Với đội ngũ giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp, Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Định hướng phát triển:
Nằm trong chiến lược xây dựng Đại học Hàng hải Việt Nam thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó lĩnh vực lý luận chính trị là trung tâm, bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiến trình hội nhập của Nhà trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thành tích đạt được:
– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2004
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007
– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 2007 – 2011
– Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục thành phố Hải Phòng năm 2009, năm 2011.
– Năm 2011: Giấy khen Khoa Lý luận chính trị đạt giải nhì Hội thi tuyên truyền pháp luật
– Năm 2012: Giấy khen Chi bộ Khoa Lý luận chính trị đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giải ba chung kết Hội thi Tiếng Anh cho Giảng viên
– Các năm học từ 2008-2015: đạt Tập thể Lao động xuất sắc và nhận bằng khen của UBND Thành phố
– Năm 2016, Tập thể Khoa và 07 đồng chí giảng viên nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Năm 2016-2017: Tập thể Khoa và 01 Bộ môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Có 05 bài dự thi “Tìm hiểu quan hệ Việt Lào” được gửi đi thi cấp TW.