TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khoa Máy tàu biển

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A3 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3829.244

Sau năm 1954, hòa bình được lập lại ở Miền Bắc nhưng đất nước vẫn còn bị chia cắt, Miền Nam vẫn trong ách đô hộ của thực dân Pháp. Nhằm kịp thời cung cấp nguồn nhân lực hàng hải phục vụ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở Miền Nam, ngày 01 tháng 7 năm 1956, tại địa chỉ số 5 Bến Bính, Hải Phòng, Trường Sơ cấp Máy tàu (tiền thân của Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày nay) được thành lập.
Đầu năm 1957, Trường Sơ cấp Máy tàu sáp nhập với Trường Sơ cấp Lái tàu (được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1956) thành Trường Sơ cấp Hàng hải, trực thuộc Cảng Hải Phòng. Trải qua lịch sử phát triển, với nhiều lần đổi tên: từ Ban Máy tàu (1957), Khoa Máy (1959), Khoa Máy Sử dụng (1967), Khoa Máy (1972) và hiện nay là Khoa Máy tàu biển, đã có hàng vạn cán bộ kỹ thuật, các nhà khoa học được đào tạo và trưởng thành từ cái nôi Khoa Máy tàu biển. Những thế hệ sinh viên của Khoa Máy tàu biển đã tỏa đi khắp mọi miền tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Khoa và Nhà trường. Nhiều trong số họ đã và đang giữ những trọng trách trong các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển (thông tin chi tiết về lịch sử xây dựng và phát triển của Khoa tại website: http://mtb.vimaru.edu.vn).
Với tổng số 89 cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành (Giáo sư, Phó giáo sư: 06; Tiến sỹ, Tiến sỹ khoa học: 14; Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh: 56; Máy trưởng: 25), Khoa Máy tàu biển hiện đang phụ trách 03 chuyên ngành đào tạo đại học, 02 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ cùng các loại hình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng hải khác. Quy mô đào tạo với tổng số 1800 ~ 2000 sinh viên, học viên các hệ (chi tiết tại website của Khoa: http://mtb.vimaru.edu.vn).
Trưởng thành qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với nhiều đóng góp cho ngành Hàng hải nước nhà, Khoa Máy tàu biển đã được Đảng và Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996);
- Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000); 
- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2007);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2006);
- Bằng khen của Bộ GTVT về thành tích trong hoạt động KHCN (năm 2004);
- Bằng khen của Bộ GTVT về thành tích trong đào tạo chuyên môn (năm 2008);
- Bằng khen của Bộ GTVT (năm 2015)… 
Nhiều nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Khoa cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải;
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng;
- Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông vận tải
- Huy hiệu vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn;
- Chiến sỹ thi đua ngành Giáo dục, Giao thông vận tải…
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và của Đảng ủy Khoa Máy tàu biển, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên các thế hệ đã nối tiếp nhau đoàn kết, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất và các hoạt động phong trào để xây dựng nên Khoa Máy tàu biển ngày càng lớn mạnh. Với bề dày lịch sử và truyền thống hơn 60 năm của mình, Khoa Máy tàu biển luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu vươn lên cùng các đơn vị trong Nhà trường xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia, xứng tầm khu vực và quốc tế, trở thành điểm đến tin cậy của người học.