You are here

Viện nghiên cứu và phát triển

Liên hệ
Địa chỉ: 
Tầng 3- Nhà C6- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Ngô Quyền- Hải Phòng
Điện thoại: 
0313.738222