You are here

Trung tâm Đào tạo và tư vấn Khoa học công nghệ bảo vệ Môi trường thủy

Liên hệ
Điện thoại: 
0313.828803
Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm:
- Nghiên cứu ứng dụng  Khoa học và Công nghệ bảo vệ môi trường;
- Nghiên cứu chế tạo và lắp đặt thiết bị công trình xử lý ô nhiễm;
- Đào tạo ngắn hạn quản lý và kỹ thuật môi trường;
- Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Các hiệp hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành đơn vị tham gia:
- Hội Bảo vệ môi trường Thành phố Hải Phòng;
- Hội Môi trường Giao thông vận tải;
- Hội xúc tác hấp phụ Việt Nam.
Thành tích tiêu biểu:
- 01 cán bộ được UBND Thành phố Hải Phòng trao tặng Bằng khen trong công tác Bảo vệ môi trường;
- 02 Cán bộ đạt giải thưởng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012, 2013;
- 01 Cán bộ đạt danh hiệu lao động giỏi tiêu biển của Thành phố Hải Phòng.