You are here

Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A9, khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP.
Điện thoại: 
0313.735 617 - Fax:0313.625 710

1. Tên gọi tiếng Việt: Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải.
2. Tên gọi tiếng Anh: Maritime Research Institute.
3. Tên viết tắt tiếng Anh: MRI.
4. Ngày thành lập: 29/08/2005. Theo quyết định số 3064/QĐ-BGTVT, của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ: Theo giấy chứng nhận số 006 cấp ngày 03/11/2005 của Sở Khoa học & Công nghệ Hải Phòng.
6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ: Theo số đăng ký 02/2010/NL-KHCN, cấp ngày 29/3/2010.
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ: Theo số đăng ký 05/NL-KHCN, cấp ngày 25/7/2011. 
* Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 60 năm qua:
- Cúp vàng Techmart Quảng Ninh- 2010
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT năm- 2014
- Bằng công nhận Tập thể LĐXS Bộ GTVT 2014