You are here

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Liên hệ
Địa chỉ: 
Nhà A9, khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP.
Điện thoại: 
0313.735 617 - Fax:0313.625 710