Bạn đang ở đây

Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng sông Mê Kông- Nhật Bản tại Việt Nam

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 104 – A5, số 484 Lạch Tray, Hải Phòng
Điện thoại: 
VP: 031 326 1135 - Mr Minh - 01288.456.457 Mr Hà - 0904.352.139 Mr Duy - 0936.853.887

Với sự phát triển của ngành logistics hiện tại và tương lai, lực lượng lao động tại địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu về chất và lượng so với sự phát triển của dịch vụ cảng biển. Trong khi đó, lĩnh vực logistics còn khá mới, bản thân các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và các cơ quan quản lý chưa được trang bị đầy đủ hiểu biết, kiến thức về ngành... cho nên việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics tại là nhu cầu cấp thiết.
Ngày 17/3/2010, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thành lập Trung tâm đào tạo logistics để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường.
Trước uy tín của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cũng như hoạt động có hiệu quả của Trung tâm đào tạo Logistics, chính phủ Nhật Bản đã đầu tư xây dựng dự án “Thành lập Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mê Kông tại Việt Nam” do Nhật Bản đầu tư. Trụ sở dự án đặt tại đường Ngô Kim Tài, Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Ngày 24/4/2014, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Logistics và Nghiên cứu kinh tế.
Đầu năm 2015, Trung tâm đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất từ dự án.
Ngày 6/3/2015, Trung tâm Đào tạo Logistics và Nghiên cứu kinh tế đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mê Kông – Nhật Bản tại Việt Nam.