Bạn đang ở đây

Trung tâm Đào tạo - Giới thiệu việc làm

Tên đơn vị : Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm
Tên tiếng Anh: VIMARU CENTRE OF TRAINING AND LABOUR SERVICES
Địa chỉ : 484B Lạch Tray, Quận Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng.
Điện thoại : 031.3829542; Fax : 031.3728880
Email : ttđtgtvl@vimaru.edu.vn
Ngày thành lập: 12/12/1995
Giám đốc: Th.S Trương Công Mỹ
Phó Giám đốc: Th.S Nguyễn Đức Hạnh
Điện thoại: CQ - 031.3829542;

Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm Trường Đại học Hàng hải được thành lập theo Quyết định số 5383 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 12 tháng 12 năm 1995, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng. 
Tổng số CBNV: 06, trong đó: Thạc sĩ (02), Cử nhân (04) 
Những thành tích tiêu biểu:
- Từ năm 2010 đến năm 2013: Trung tâm luôn đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”;
- Năm 2014: Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động Tiên tiến”.