You are here

Phòng Thanh tra

Liên hệ
Địa chỉ: 
P.202, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Số 484 Lạch Tray - Hải Phòng
Điện thoại: 
0313.261.099