You are here

Khoa Ngoại ngữ

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 210 - Nhà A5- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0313.735.682

- Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập năm 2014 trên cơ sở là Bộ môn Ngoại ngữ
- Giảng dạy Tiếng Anh đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, Thực hành tiếng và Dịch thuật, văn hóa, lý thuyết tiếng.
- Đào tạo ngoại ngữ cho sỹ quan, thuyền viên.
- Nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy.
- Cố vấn các chương trình, hội thi Tiếng Anh của Trường.
- Tổng số cán bộ, giảng viên của bộ môn là 39. Trong đó có 02TS, 28Th.S, 10CN.
Thành tích nổi bật đã đạt được:
- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Thành phố, Công đoàn giáo dục Thành phố và Ngành GTVT.
Tổng số sinh viên: 186 sinh viên