TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khoa Ngoại ngữ

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 211, nhà A5, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3735.682

- Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập năm 2014 trên cơ sở là Bộ môn Ngoại ngữ
- Giảng dạy Tiếng Anh đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, Thực hành tiếng và Dịch thuật, văn hóa, lý thuyết tiếng.
- Đào tạo ngoại ngữ cho sỹ quan, thuyền viên.
- Nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu giảng dạy.
- Cố vấn các chương trình, hội thi Tiếng Anh của Trường.
- Tổng số cán bộ, giảng viên của bộ môn là 42. Trong đó có 01TS, 09 NCS, 27Th.S, 02 học viên đang học cao học và 03 cử nhân.
Cùng với sự phát triển của trường Đại học Hàng hải Việt nam, Khoa Ngoại ngữ đã phát triển và trưởng thành cả về chất và lượng. Đội ngũ giảng viên thuộc Khoa quản lý có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Thế mạnh của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo cho sinh viên, học viên Tiếng Anh tổng quát theo các bài thi chuẩn quốc tế, Tiếng Anh Hàng hải các cấp độ, Tiếng Anh thương mại, các môn Ngôn ngữ Anh….
Với những thành tích đã đạt được, Khoa ngoại ngữ liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Thành phố, Công đoàn giáo dục Thành phố và Ngành Giao thông vận tải.

Thành tích nổi bật đã đạt được:
- Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Nhiều cá nhân được nhận giấy khen của Thành phố, Công đoàn giáo dục Thành phố và Ngành GTVT.
Tổng số sinh viên: 186 sinh viên