You are here

Khoa Công trình

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
031.3735655- Fax: 031.855679

Khoa Công trình được thành lập năm 1965, đến nay Khoa 51 tuổi. Trong  51  năm  xây  dựng  và  phát  triển,  Khoa  Công  trình  từ  một khoa  nhỏ,  đào  tạo  duy nhất  một  ngành  công trình thủy,  đến  nay  Khoa  đã  đảm nhiệm đào  tạo  5  ngành:  Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật an toàn hàng hải,  Xây  dựng  Dân  dụng  &Công  nghiệp,  Kỹ  thuật  Cầu đường, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp; đào tạo Tiến sĩ, thạc sỹ ngành Xây dựng Công trình thuỷ. Từ chỗ lưu lượng sinh viên hàng năm chỉ tuyển dưới 50 sinh viên, đến nay hàng năm lưu lượng sinh viên là hơn  500  sinh  viên,  cao  học  từ  20÷25  học  viên, từ 2-3 nghiên cứu sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa trước đây không tới 20 người đến nay đội ngũ đã lên hơn 68 người, trong đó GS-PGS(04), TS-TSKH(12), ThS(46).
Trong  51  năm  qua  Khoa  đã  đào  tạo  được  hàng  nghìn  kỹ  sư,  hàng  chục  thạc  sỹ  góp  phần  cung  cấp  một  lực  lượng  kỹ  thuật  có  trình  độ  cao  cho  các  cơ  quan  quản  lý,  tư  vấn  xây  dựng,  thi  công  v .v ...  đáp  ứng  yêu  cầu  của  xã  hội.  Khoa Công trình đã triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ, cấp cơ sở. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất đem lại hiệu quả cao về kinh tế kỹ thuật.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kì:


- Tổng số sinh viên: 1.731 sinh viên
- Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 51 năm qua:
+ Năm 1995: Huân chương lao động hạng Ba
+ Năm 2000: Huân chương lao động hạng Nhì
+ Năm 2010: Huân chương lao động hạng Nhất
+ Năm 2015: Huân chương lao động hạng Nhì