You are here

Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ
Địa chỉ: 
Tầng 3 - Nhà A4- 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 
0313.735725

Thấy rõ được tầm quan trọng và sự cần thiết của ngành tin học đối với sự phát triển của Thành phố Hải phòng, Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Hàng hải được thành lập ngày 17/09/1996 theo QĐ số 785/TCCB - LĐ với các nhiệm vụ:
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ cao đẳng
Giảng dạy 2 môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho toàn Trường
Đến ngày 18/12/1997 Trung tâm Công nghệ Thông tin được nâng cấp thành Khoa Công nghệ thông tin với các nhiệm vụ:
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ Đại học chính quy
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ Đại học không chính quy
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin hệ cao đẳng
Giảng dạy 2 môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho toàn Trường
Sau khi được thành lập, Khoa Công nghệ thông tin đã không ngừng nỗ lực:
Tuyển thêm cán bộ từ nguồn sinh viên giỏi tốt nghiệp hằng năm và liên tục đưa cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để tăng cường sức mạnh của đội ngủ giảng dạy
Xây dựng và chỉnh lý chương trình đào tạo, động viên giáo viên biên soạn đầy đủ bài giảng, giáo trình.
Vừa mua sắm bổ sung vừa thiết kế các thiết bị thí nghiệm, phát triển và nâng cấp dần các phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu khoa học, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng thiết kế phần mềm, tổ chức các dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu có liên quan đến Tin học.
Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ.
Cải tiến từng bước cách quản lý mọi hoạt động của khoa....
Kế thừa truyền thống, Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay là cơ sở đào tạo về Công nghệ thông tin có uy tín tại Hải phòng, phục vụ cho kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của thành phố và các tỉnh miền duyên hải.
* Tổng số CBGV: 36 trong đó TS-TSKH(09), Thạc sĩ(17)
* Tổng số sinh viên: 1.275 sinh viên
* Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 60 năm qua
- Năm 2005: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT
- Năm 2007: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
- Năm 2012: Huân chương lao động hạng 3 của chủ tịch nước.