Bạn đang ở đây

Công ty VINIC

Liên hệ
Điện thoại: 
+84.31.3829 289 - Fax: +84.31.3853 590
VINIC lần đầu tiên được thành lập từ tháng 9/1997 dưới hình thức công ty liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (70% vốn góp) và Công ty Vận tải thép Nhật Bản - Nippon Steel Shipping Co., Ltd. (nay là Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd.), với ngành nghề kinh doanh chính là huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho sĩ quan hàng hải và tuyển dụng, cung ứng thuyền viên làm việc cho các chủ tàu Nhật Bản và nước ngoài. Cho đến nay, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các đối tác Nhật Bản, Công ty VINIC đã ngày càng phát triển, trở thành một công ty độc lập, chuyên nghiệp và đã thành công trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và cung ứng thuyền viên có trình độ quốc tế. Số lượng sĩ quan và thuyền viên đạt được trình độ quốc tế của VINIC đang ngày càng tăng và luôn được các chủ tàu nước ngoài, đặc biệt là NS United Kaiun Kaisha, Ltd., Nissen Kaiun Co., Ltd. đánh giá cao. Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng của VINIC đã và đang được áp dụng một cách nghiêm ngặt đến tất cả các bộ phận và nhân viên có liên quan nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ thuyền viên để đáp ứng các yêu cầu của các chủ tàu: được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn tốt, làm việc chăm chỉ, tiếng Anh tốt, thái độ nghiêm túc, kỷ luật nghiêm, súc khỏe tốt và yêu nghề.