Bạn đang ở đây

Công ty Vận tải biển Đông Long

Liên hệ
Điện thoại: 
+84.31. 3728 107
Công ty Vận tải biển Đông Long được thành lập từ ngày 22/8/1991 là công ty liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (với 70% vốn góp) và Công ty Vận tải biển Kamchaska (Nga) hoạt động vận tải biển trên các tuyến hàng hải trong nước và quốc tế bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á và châu Đại Dương.