Huấn luyện thuyền viên

Với vai trò là cơ sở đào tạo và huấn luyện sĩ quan hàng hải lớn nhất cả nước, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức huấn luyện và cập nhật cho sĩ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý và vận hành hạng 1 và 2 (Thuyền trưởng, Máy trưởng, Sĩ quan vận hành boong, Sĩ quan vận hành máy, Điện trưởng, Sĩ quan vô tuyến điện); Hoa tiêu (cơ bản và nâng cao); Thanh tra hàng hải thi lấy chứng chỉ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu công ước quốc tế; Tổ chức các khóa huấn luyện đặc biệt và cấp chứng chỉ như: Mô phỏng RADAR/ARPA, mô phỏng GMDSS, các khóa làm quen và nâng cao khai thác tàu chở dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hóa chất, v.v. với lưu lượng trên 10.000 lượt thuyền viên huấn luyện hàng năm.

Liên hệ
Địa chỉ: Nhà A8, số 484 – LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG
Điện thoại: Tel: +84.31.3728 017 / Fax: +84.31.3728 017
Email: trungtamhuanluyenthuyenviendhhh@gmail.com
Website: Trung tâm huấn luyện thuyền viên

Tổng số CB,GV: 932

Giáo sư: 2

Phó giáo sư: 41

Tiến sỹ khoa học: 114

Tiến sỹ: 112

Thạc sỹ: 481

Thuyền trưởng, Máy trưởng: 160

Nghiên cứu sinh: 192

Thuyền viên: 1.200 TV

Tổng số học viên

NCS, cao học: 886 HV

Đại học: 15.000 SV

Cao đẳng: 1.201 SV

Đào tạo nghề: 1.527 SV

Các bậc đào tạo

Tiến sỹ: 8 chuyên nghành

Thạc sỹ: 11 chuyên nghành

Đại học: 36 chuyên ngành

Cao đẳng: 08 chuyên ngành

Cao đẳng, trung cấp nghề: 10 chuyên ngành

Sơ cấp nghề: 12 chuyên ngành

Sỹ quan hàng hải: 02 chương trình

Các khóa huấn luyện cơ bản và nâng cao

Video