Tuyển sinh
Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học tại MÔN-ĐÔ-VA năm 2014
Ngày 04 tháng 06 năm 2014, Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã ký thông báo số 413 / TB-ĐHHHVN về việc tuyển sinh đi học đại học tại
Thông báo tuyển sinh khóa học "Nghiệp vụ khai hải quan tại Hải Phòng"

Trung tâm đào tạo Logistics– Trường Đại học Hàng hải kết hợp với Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo về “Nghiệp vụ khai

Khai giảng khóa luyện thi IELTS

 

Tải về