Kế hoạch tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” và tuyên dương khen thưởng “Gia đình tiêu biểu” lần thứ I
Thực hiện văn bản số 204/HD-LĐLĐ ngày 03/5/2013 của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013;
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2013); thực hiện Nghị quyết quý II của Đảng ủy; Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn gia đình tiêu biểu và Hội thi “Gia đình hạnh phúc” lần thứ I năm 2013 cụ thể như sau:
I. BÌNH XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG “GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU” CÁC CẤP
1. Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” cấp cơ sở và cấp Trường: Theo Quy chế khen thưởng danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” của Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành ngày 06/8/2012.
2. Đối tượng bình xét khen thưởng: nữ CB, GV, CNV trong toàn Trường.
3. Số lượng đề nghị khen thưởng danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” cấp Trường: Cácđơn vị có từ 8 nữ CB, GV, CNV trở lên bình chọn không quá 15 % trên tổng số gia đình nữ CB, GV, CNV của đơn vị, đối với các đơn vị có dưới 8 CB, GV, CNV bình chọn 01 gia đình.
4. Cách thức tiến hành: Công đoàn các đơn vị tổ chức họp, bình xét “Gia đình tiêu biểu” dựa trên tiêu chí và số lượng quy định, sau đó gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng “Gia đình tiêu biểu” cấp Trường về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 31/5/2013. Hồ sơ gồm:
- Biên bản cuộc họp bình xét “Gia đình tiêu biểu”.
- Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn đơn vị (theo mẫu).
Ban Thường vụ Công đoàn Trường và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường sẽ họp và thống nhất đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh hiệu và trao thưởng vào ngày tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc”.
II. HỘI THI “GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC”
1 - Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia Hội thi
Dự kiến tổ chức sơ khảo ngày 08/6/2013, thông qua sơ khảo Ban tổ chức chọn 06 gia đình xuất sắc tham gia chung kết vào ngày 15/6/2013 (Thứ Bảy) tại Hội trường lớn, khu Hiệu bộ. Các đơn vị gửi danh sách tham gia Hội thi (theo mẫu) về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 24/5/2013.
Đối tượng tham gia Hội thi: đoàn viên Công đoàn Trường cùng với chồng (vợ) và các con.
2 - Nội dung thi:
Hội thi gồm 04 phần thi:
- Phần 1: Giới thiệu về gia đình (20 điểm).
Các gia đình tự giới thiệu về gia đình mình trong thời gian 03 phút bằng các hình thức (hát, kịch, thơ, kể chuyện...). Trong phần thi này có thể mời các CB, GV, CNV và các con phụ họa để phần giới thiệu thêm sinh động.
- Phần 2: Thi kiến thức (20 điểm)
Các gia đình tham gia phần thi gồm 02 thành viên (vợ, chồng) bằng hình thức trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và một số kiến thức về kỹ năng sống...
-         Phần 3: Kết nối yêu thương (20 điểm)
Ban tổ chức chuẩn bị các câu hỏi để vợ, chồng ghi đáp án lên 2 bảng để ở hai vị trí khác nhau. Nếu 2 vợ chồng có sự hiểu biết, đồng cảm đưa ra đáp án giống nhau được tính điểm.
- Phần 4: Cùng trổ tài vào bếp (40 điểm)
Trong thời gian 20 phút các gia đình thi chế biến 01 món ăn, trang trí thành phẩm và giới thiệu về món ăn trong thời gian 02 phút.
3 - Phân bổ số lượng tham gia Hội thi
- Các đơn vị thuộc khu nhà A1 giao đồng chí Vũ Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Phòng Hành chính tổng hợp phụ trách, chọn cử tối thiểu 01 gia đình tham gia.
- Các Khoa có sinh viên, Khoa Lý luận chính trị, Viện Khoa học cơ bản, Viện Khoa học cơ sở, Bộ môn Ngoại ngữ, Công ty VINIC, Công ty ISALCO mỗi đơn vị tham gia tối thiểu gia đình tham gia.
- Các đơn vị khác căn cứ điều kiện, nhu cầu thực tế của mình để đăng ký tham dự Hội thi.
4 - Kinh phí
Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thi (sân khấu, âm thanh, Ban giám khảo, giải thưởng, nguyên liệu nấu ăn…). Các đơn vị tự lo kinh phí tập luyện, trang phục, đạo cụ cho tiết mục tham gia Hội thi. Công đoàn Trường hỗ trợ các gia đình tham gia Hội thi theo mức như sau:
- Tham gia vòng sơ khảo: 300.000/ gia đình.
- Tham gia vòng chung khảo: 500.000/ gia đình.
5 -  Cơ cấu giải thưởng
Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và các giải phụ.
III. BAN CHỈ ĐẠO CẤP TRƯỜNG
1. Ông Phạm Văn Cương
2. Ông Phạm Ngọc Tuyền   
3. Bà Đặng Khánh Ngọc
4. Ông Hoàng Văn Thủy
5. Ông Nguyễn Viết Bình
6. Bà Phạm Thu Thưởng
- Phó Hiệu trưởng,
- Chủ tịch Công đoàn Trường
- Phó CT Công đoàn Trường 
- Trưởng Phòng TCCB
- Trưởng Trạm Y tế
- UV BTV Công đoàn Trường                                            
Trưởng ban
Phó ban TT
Phó ban
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ban chỉ đạo cấp Trường là đơn vị thường trực để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai bình xét danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” và chọn cử gia đình tham gia Hội thi” Gia đình hạnh phúc”.
Giao cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường chỉ đạo Ban Nữ công dự thảo nội dung Hội thi, mời Ban Giám khảo, dự trù kinh phí, các điều kiện cần thiết để trao thưởng và tổ chức Hội thi trình Ban Thường vụ Công đoàn phê duyệt trước ngày 06/6/2013.
Mẫu đăng ký Hội thi Gia đình Hạnh phúc